منوی اصلی

«سروا» از آریا محافظ و پدرام خاورزمینی منتشر شد

رسانه نوا - جدیدترین اثر تک نوازی و دونوازی آریا محافظ و پدرام خاورزمینی با نام «سروا» به همت موسسه فرهنگی هنری ماهور منتشر شد. آلبوم موسیقی «سروا» با سنتور نوازی آریا محافظ و تمبک نوازی پدرام خاور زمینی با هجده قطعه در دستگاه همایون و آواز دشتی به نام‌های درآمد و بختیاری، شوشتری و میگلی، ضربس شوشتری،چهارگاه و زابل، چهار مضراب زابل، فرود، بیداد، چهار مضراب بیداد، اشاره به اوج و فرود، درآمد، ضربی دشتی، آواز و سارنگ، چهار مضراب دشتی ،اوج، چهار مضراب اوج، اشاره به رضوی ،سه‌گاه و فرود، غم انگ...
از نوا" بیشتر بخوانید
سفارشی سازی
اخبار محلی از استان؟
حذف مطالب خوانده شده؟
بله خیر