منوی اصلی

همه مراکز دولتی، خصوصی و پزشکان ملزم به رعایت تعرفه‌های مصوب هستند

مدیرکل دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان وزارت بهداشت با اشاره به اینکه هرگونه اخذ وجه مازاد بر تعرفه‌های مصوب، مجازاتهای قانونی درپی دارد از لزوم تبعیت همه پزشکان، پیراپزشکان، مراکز دولتی، خصوصی و خیریه از این تعرفه‌های مصوب دولت خبر داد.

 به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری وزارت بهداشت، سیدمحمد حسین میردهقان مدیرکل دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان وزارت بهداشت گفت: مطابق بند «ه» ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه و نیز بند الف ماده 9 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه‌های خدمات سلامت برای کلیه ارائه دهندگان خدمات سلامت در کشور اعم از دولتی، غیردولتی، خصوصی در چارچوب بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 1373 به عهده شورای عالی بیمه سلامت کشور و ابلاغ آن پس از تصویب هیات وزیران است...
Read more health news
از تسنیم" بیشتر بخوانید
سفارشی سازی
اخبار محلی از استان؟
حذف مطالب خوانده شده؟
بله خیر