منوی اصلی

علت خروج کارکنان صلیب سرخ از یمن اعلام شد/ وقوع یک فلج عظیم

کمیته بین المللی صلیب سرخ کارکنان خود را از یمن خارج کرد. خروج این افراد فعالیت‌های بشردوستانه این سازمان در زمینه خدمات جراحی، بازدید از بازداشتی‌ها، و طرح‌های کمک رسانی برای دسترسی به آب سالم و غذا را فلج می‌کند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، کمیته بین المللی صلیب سرخ از ژنواعلام کرد:پیروی مجموعه ای از حوادث و اخطارهای تهدیدآمیز علیه کمیته بین المللی صلیب سرخ در یمن، این سازمان 71 نفر از کارکنان خود را از یمن خارج کرد. خروج این افراد فعالیتهای بشردوستانه این سازمان در زمینه خدمات جراحی، بازدید از بازداشتی‌ها، و طرحهای کمک رسانی برای دسترسی به آب سالم و غذا را فلج خواهد کرد.دومینیک استیلهارت - مدیر عملیات کمی...
Read more health news
از تسنیم" بیشتر بخوانید
سفارشی سازی
اخبار محلی از استان؟
حذف مطالب خوانده شده؟
بله خیر