منوی اصلی

چندین شرکت در کشور اقدام به تولید آزمایشگاهی واکسن HPV کرده‌اند

رییس انستیتو پاستور ایران گفت: با توجه به وجود دانش فنی کافی، چندین شرکت در کشور اقدام به تولید آزمایشگاهی واکسن HPV (زگیل تناسلی) کرده‌اند اما هنوز وارد تولید انبوه و صنعتی این واکسن نشده‌اند.

به گزارش ایسنا دکتر علیرضا بیگلری اظهارکرد: واکسن HPV پس از تولید آزمایشگاهی باید بتواند با رعایت ضوابط ، مطالعات حیوانی را انجام دهد و کارآزمایی‌های بالینی روی نمونه‌های انسان باید انجام شود که این بررسی‌ها مستلزم طی فرآینده زمانی یک تا دو ساله است. وی تصریح کرد: وجود دانش فنی تولید واکسن در کشور و چندین شرکت تولید کننده می‌تواند تضمین کند که با فرآورده‌های اولیه یکی از این مجموعه‌ها می توان ب...
Read more health news
از ایسنا" بیشتر بخوانید
سفارشی سازی
اخبار محلی از استان؟
حذف مطالب خوانده شده؟
بله خیر