منوی اصلی

ویلای سیاه و سفید آپ در زمین شیبدار آبعلی!

پروژه های برجسته:  زمین ویلای آپ در شیب شدید کوهستان های آبعلی در اطراف تهران قرار گرفته است، منطقه ای با طبیعت بکر که هنوز ساخت و ساز چندانی در آن صورت نگرفته و آنچه در اولین نظر توجه کاربر را به خود جلب می نماید سلطه ی طبیعت بر این منطقه است. در طراحی ویلای آپ تلاش گروه معماران ارش بعد چهارم فضا به سرپرستی علیرضا شرافتی و پانته آ اسلامی بر این بود تا فضاهای اصلی بنا بصورت معلق در طبیعت قرار گیرند. با چیدانه همراه باشید تا با هم به گوشه و کنار این پروژه ی منحصر به فرد سری بزنیم و با جزییات طراحی آن بیشتر آشنا شویم.

مشخصات عمومی پروژه طراحی ویلا آپنام: ویلای آپ موقعیت: شهرک ویلایی هزاردشت، آبعلی، تهران، ایرانشرکت مشاوره: گروه طراحی ارش بعد چهارم فضامعمار مسئول: علیرضا شرافتی، پانته آ اسلامیتیم طراحی: رضا اکرمیکارفرما: مهدی شهیدی، حامد منصوریتاریخ: ۱۳۹۵مساحت زمین: ۵۰۰۰ مترمربعمساحت ساخته شده: ۱۲۰۰ مترمربعمتریال: سیمان، سنگ گرانیت فلیم شده، بتننوع: مسکونیمهندس عمران: بهرنگ بنی آدمتاسیسات مکانیکی: علی غنی زادهتاسیسات الکتریکی:علی پیلتناجرا:گروه اجرای ارش بعد چهارم فضامدیر اجرایی: احمد حسینی زادنظارت: علیرضا...
از چیدانه" بیشتر بخوانید
سفارشی سازی
اخبار محلی از استان؟
حذف مطالب خوانده شده؟
بله خیر