منوی اصلی

پُست کارد مانیا؛ پولدارشدن با کارت پستال!

ارسال نامه و کارت پستال هیچ گاه منسوخ نشد، بلکه تنها به برخی اصلاحات و تغییرات نیازمند بود. برخی از صاحب نظران و چهره های شاخص و بسیار هوشمند بر این باورند که دوره «نامه نگاری مستقیم» به سر آمده است، اما این تنها یک اشتباه ساده است و قرار نیست ما چنین باوری را به راحتی بپذیریم.

ماهنامه آینده روشن: ارسال نامه و کارت پستال هیچ گاه منسوخ نشد، بلکه تنها به برخی اصلاحات و تغییرات نیازمند بود. برخی از صاحب نظران و چهره های شاخص و بسیار هوشمند بر این باورند که دوره «نامه نگاری مستقیم» به سر آمده است، اما این تنها یک اشتباه ساده است و قرار نیست ما چنین باوری را به راحتی بپذیریم. نامه نگاری مستقیم هنوز هم کاربرد دارد و این شیوه می تواند سودهای کلان و چشمگیری را به بار بیاورد. در حالی که فناوری های دیجیتالی با سرعت چشمگیری تمامی عرصه ها را در کنترل و نفوذ خود درآورده اند، نام...
از برترین‌ها" بیشتر بخوانید
سفارشی سازی
اخبار محلی از استان؟
حذف مطالب خوانده شده؟
بله خیر