منوی اصلی

کارتن خوابی و خیابان خوابی در دنیا؛ لس آنجس در صدر

جمعیت بی خانمان های آمریکا که مدت زمان زیادی را در این وضعیت سپری می کنند از سال 2013 حدود 55 درصد افزایش یافته و به بیش از 12 هزار نفر رسیده است.

دو هفته نامه جامعه پویا: جمعیت بی خانمان های  آمریکا که مدت زمان زیادی را در این وضعیت سپری می کنند از سال 2013 حدود 55 درصد افزایش یافته و به بیش از 12 هزار نفر رسیده است. حدود یک سوم آنها در کالیفرنیا زندگی می کنند. پیش از این رتبه اول بی خانمان های آمریکا در اختیار نیویورک بود که لس آنجلس با آمار جدید جایکاه اول را به خود اختصاص داد.فعالان اجتماعی در کشورهای مختلف دنیا از اروپا و آمریکا تا کشورهای آفریقایی در بسیاری از موارد برای همدردی با بخش هایی از جامعه سعی می کنند با راه اندازی ک...
از برترین‌ها" بیشتر بخوانید
سفارشی سازی
اخبار محلی از استان؟
حذف مطالب خوانده شده؟
بله خیر