منوی اصلی

دستاوردها و پاشنه آشیل های آقای رییس جمهور

موافقان و طرفداران باراک اوباما هر قدر از او در مباحثی مانند اقتصاد و درمان دفاع کنند، وقتی به مسائلی مانند تبعیض نژاد برسند که کفه ترازو را بیشتر به نفع منتقدان می بینند؛ تلخی این مسئله زمانی برای آنها بیشتر می شود که در ابتدای آغاز به کار اوباما، بسیاری حضور یک رییس جمهور سیاه پوست را آغاز بر پایان خشونت ها و تبعیض ها علیه این اقلیت می دانستند.

دوهفته نامه جامعه پویا - حسین خلیلی: موافقان و طرفداران باراک اوباما هر قدر از او در مباحثی مانند اقتصاد و درمان دفاع کنند، وقتی به مسائلی مانند تبعیض نژاد برسند که کفه ترازو را بیشتر به نفع منتقدان می بینند؛ تلخی این مسئله زمانی برای آنها بیشتر می شود که در ابتدای آغاز به کار اوباما، بسیاری حضور یک رییس جمهور سیاه پوست را آغاز بر پایان خشونت ها و تبعیض ها علیه این اقلیت می دانستند.میراث اجتماعیمعمولا در آمریکا هر زمان که دوران حضور رییس جمهور در کاخ سفید به شماره می افتد، تحلیلگران و کا...
از برترین‌ها" بیشتر بخوانید
سفارشی سازی
اخبار محلی از استان؟
حذف مطالب خوانده شده؟
بله خیر