منوی اصلی

حمایت کانون تربیت اسلامی از حذف آزمون ورودی مدارس تیزهوشان و مدارس خاص

کانون تربیت اسلامی حمایت خود را از حذف آزمون ورودی مدارس تیزهوشان و مدارس خاص توسط آموزش و پرورش اعلام کرد

در این بیانیه آمده است :مصوبه اخیر شورای عالی آموزش وپرورش مبنی بر حذف آزمون ورودی مدارس تیزهوشان و مدارس خاص واکنش های متعددی را در جامعه ،بین نمایندگان مجلس ،اساتید دانشگا ه های علوم تربیتی ،فرهنگیان به دنبال داشت. کانون تربیت اسلامی که رسالت خود را اشاعه و دفا ع از تعلیم وتربیت اسلامی به عنوان بخش مهمی از انقلاب اسلامی میداند و امروز آنرا در تحقق سیاست های کلی ایجاد تحول نطام آموزش وپرورش اب...
Read more news today
از الف" بیشتر بخوانید
سفارشی سازی
اخبار محلی از استان؟
حذف مطالب خوانده شده؟
بله خیر