منوی اصلی

لزوم نظارت دولت بر حضور بخش‌خصوصی در صنعت نفت

نماینده سابق ایران در اوپک می گوید:« حضور بخش خصوصی در سرمایه گذاری صنعت نفت باید با نظارت دولت باشد.»

محمدعلی خطیبی در گفت وگو با خبرآنلاین با بیان اینکه یکی از راههای  تقویت اقتصاد استفاده از توان بخش خصوصی است،اظهارداشت:« بسیاری از کشورهای قدرتمند از توانمندی بخش خصوصی که دارای ظرفیتهای بالایی است، استفاده می‌کنند. در این کشورها نقش دولت به وظیفه سیاستگذاری فروکاسته شده و بخش اجرا اغلب به بخش خصوصی واگذار شده می‌شود، در نتیجه آنها توانسته اند که کارهای بزرگی را به انجام برسانند.» وی افزود:« بخـش خصوصی ما نیز که تاکنون و تا جایی که به بازی گرفته شده است، توانمندیهای زیادی از خود نشان داده اس...
Read more business news
از خبر آنلاین" بیشتر بخوانید
سفارشی سازی
اخبار محلی از استان؟
حذف مطالب خوانده شده؟
بله خیر