منوی اصلی

احمدی نژاد و ترامپ؛ دو رییس جمهوری که جدی گرفته نشدند

احمدی نژاد و ترامپ اما یک شباهت بزرگ به یکدیگر دارند. آنها وقتی پیروز شدند و کسی آنها را جدی نگرفت.

عصر ایران؛ مصطفی داننده- زمانی که ترامپ با آن موها و رفتار متفاوتش رییس جمهور آمریکا شد بسیاری در ایران او را با احمدی نژاد مقایسه کردند. مقایسه احمدی نژاد و ترامپ چندان قابل پذیرش نبود چون خواستگاه آنها با هم متفاوت بود. یکی به نداری‌اش افتخار می‌کرد و دیگری به دارایی‌های خود. پیروزی هر دو آنها اما یک اتفاق ویژه بود. یک اتفاق که مردم ایران و حالا مردم جهان را تحت تاثیر خود قرار داده است. احمدی...
Read more politics news
از عصرایران" بیشتر بخوانید
سفارشی سازی
اخبار محلی از استان؟
حذف مطالب خوانده شده؟
بله خیر