منوی اصلی

چگونه می‌شود جای هاشمی را پر کرد؟

درست است هاشمی رفته است و دیگر ایران فردی با او و چنین سابقه‌ای به خود نخواهد دید اما تفکر او که همان اعتدال است زنده است و نمرده است.

عصر ایران؛ مصطفی داننده- پیکر هاشمی رفسنجانی در کناربنیانگذار انقلاب اسلامی آرام گرفت. هنوز بسیاری نتوانستند نبودن آیت‌الله را باورکنند. برخی می‌گویند هیچکس نمی‌تواند در ایران جای او را بگیرد.

شاید راست می‌گویند، هاشمی رفسنجانی در طولتاریخ ایران فردی بی‌نظیر بود. کسی که در تمام طول زندگی خود چه در زمان مبارزه وچه در زمان انقلاب، نقشی پررنگ داشته است. او در تمام سال‌ها نماد اعتدال بود وحتی بسیاری او را «شیخ اعتدال» نامیدند.

درست است هاشمی رفته است و دیگر ایران فردی بااو و چنین سابقه‌ای به خود نخواهد دید اما تفکر او که همان اعتدال است زنده است ونمرده است.

کافی است به سخنان او در این سال‌ها برگردیم تابا تفکر هاشمی آشنا شویم. آیت‌الله از همان ابتدای انقلاب با تندروی مخالف بود وآن را آفت بزرگی برای کشور می‌دانست. او در مورد افراطی ‌گری گفته است:« اقلیتی افراطی همیشه فرصت طلبی می کنند و می خواهندبا سؤاستفاده از مفاهیم مقدس در جامعه، اهداف باندی را تأمین کنند. فراط و تفریط وجهمشترک افکار و رفتار آنهاست که در همه جناح وجود دارند. افراط و تفریط وجه مشترک تندرویهای اوایل انقلاب و حال است.»

چگونه می‌شود جای هاشمی را پر کرد؟/ هاشمی رفت؛ تفکر او که زنده است

تفکر هاشمی با افراط وافراطی‌گری رابطه‌ای نداشت. در طول عمر انقلاب اسلامی همیشه افراطی‌ها با او مشکلداشتند. به خاطر همین تفکر بود که زمانی برخی اصلاح طلبان و دورانی اصول‌گرایان براو تاختند.

تفکر اعتدال را در کشوربا انتخاب‌های درست می‌شود نهادینه کرد. بسیاری از این تندروها به واسطه رای مردمبه قدرت رسیدند و جامعه را به سوی افراط بردند. سال‌ها تندروی در ایران در سیاستداخلی و سیاست خارجی چندان دور نیست و مردم به خوبی آنها را به یاد دارند.

اعتدال در رفتار سیاسی می‌تواندکشور را از تندروی دور کند. حالا که هاشمی نیست، باید تفکر او را در کشور رایجکنیم. سال آینده ایرانی‌ها شاهد دو انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر هستند. دوانتخاباتی که می‌تواند تفکر اعتدالی که در سال 92 به همت هاشمی در کشور ایجاد شدرا نهادینه کند.

طعم خوب اعتدال رادراسفند 94 هم چشیده‌ایم. مجلس‌هایی که برخی از نمایندگان آن نماد تندروی در کشوربودند با رای مردم جای خود را به کسانی دادند که همسو با اندیشه هاشمی یعنی اعتدالبودند.

حالا که هاشمی نیست بهجای اینکه از خود و دیگران سوال کنیم بعد از او چه کنیم؟ بعد از هاشمی چه بلایی سرجریان اعتدال خواهد آمد؟ بهتر است از همین حالا تلاش کنیم تا جریان اعتدال را درکشور نهادینه کنیم.

نهادینه شدن جریان اعتدالدر کشور می‌تواند جای خالی هاشمی را برای مردم و نظام پرکند.

Read more politics news
از عصرایران" بیشتر بخوانید
سفارشی سازی
اخبار محلی از استان؟
حذف مطالب خوانده شده؟
بله خیر