منوی اصلی

به روزرسانی نقشه جامع علمی کشور در تدوین آن دیده شده است

رئیس اداره ترویج ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور گفت: با گذشت زمان روند رشد علوم گوناگون دستخوش یکسری تغییراتی شده بنابراین در ستاد نقشه جامع علمی کشور، واحدی را برای به روزرسانی شاخص های نقشه جامع علمی کشور چه در بحث کمی و چه در بحث کیفی در نظر گرفته ایم.

به گزارش گروه جامعه خبرگزاری میزان،حمیدرضا کوهدار با یادآوری اینکه روند تدوین نقشه جامع علمی کشور از سال ۸۵ با تاکیداتی که مقام معظم رهبری مبنی بر وجود راه و نقشه برای حوزه علم و فناوری داشتند،آغاز شد،گفت:در چهاردهم دیماه سال ۸۹ این سند در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و در خردادماه سال ۱۳۹۰ جهت اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. وی با بیان اینکه نقشه جامع علمی کشور دارای دو فصل بسیار...
Read more news today
از میزان" بیشتر بخوانید
سفارشی سازی
اخبار محلی از استان؟
حذف مطالب خوانده شده؟
بله خیر