منوی اصلی

هوشمندسازی سیستم‌های آموزشی در دانشگاه آزاد برای گسترش کارآفرینی

رئیس انستیتو تحقیقات هوشمندسازی سیستم‌های کاربردی دانشگاه آزاد با بیان اینکه حل مشکل بیکاری از طریق هوشمندسازی سیستم‌های آموزشی به صورت کاربردی محقق می‌شود، گفت: در دانشگاه آزاد کارگروه‌هایی برای اجرای طرح هوشمندسازی ایجاد شد.

کریم زارع رئیس انستیتو تحقیقات هوشمندسازی سیستم‌های کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس، گفت: در انستیتو تحقیقات هوشمندسازی سیستم‌های کاربردی دانشگاه آزاد، ابعاد مختلف هوشمند سازی پیگیری می‌شود، اخیرا بحث هوشمندسازی راننده‌ها مطرح است. در حال حاضر به دلیل هوشمند نبودن رانندگان ما سالانه تعداد زیادی کشته در تصادفات داریم که باید هوشمندسازی انجام ش...
Read more news today
از خبرگزاری فارس" بیشتر بخوانید
سفارشی سازی
اخبار محلی از استان؟
حذف مطالب خوانده شده؟
بله خیر