منوی اصلی

علیرضا منصوریان باید ستاره‌ها را مدیریت کند

علیرضا منصوریان نشان داده کار با جوانان را بلد است و می‌تواند با آنان نتیجه بگیرد، اما آیا او قادر خواهد بود از چالش بزرگی به نام مدیریت ستاره‌ها هم سربلند بیرون بیاید؟!

یک مربی در یک تیم بزرگ با بازیکنان بزرگ، زمانی موفق می‌شود که بتواند ستاره‌های تیمش را مدیریت کند، در غیر این صورت خیلی زود باید سکان هدایت آن تیم را به نفر دیگری واگذار کند.یک ستاره به سختی حاضر می‌شود روی نیمکت بنشیند، دوست دارد دیگران به حرفش گوش دهند، و حتی اگر درست مدیریت نشود دلش می‌خواهد در مسائل فنی و مدیریتی نیز دخالت کند.در فصل پیش رو یکی از مهمترین کارهایی که علیرضا منصوریان باید بتواند از عهده آن برآید، همین مدیریت کردن ستاره‌هاست. استقلال با هزینه کردن چندین میلیارد، چند بازیکن س...
Read more sports news
از پارس فوتبال" بیشتر بخوانید
سفارشی سازی
اخبار محلی از استان؟
حذف مطالب خوانده شده؟
بله خیر