منوی اصلی

نگاهی به دغدغه های کارلوس کی روش برای تیم ملی

تیم ملی ایران دو بازی تدارکاتی دیگر با تیم هایی از منطقه کونکاکاف و آمریکای جنوبی انجام داد تا پس از صعود به جام جهانی تجربه بازی با تیم های مناطق مختلف جهان را داشته باشد هر چند که بجز روسیه که شمایل تیمش به کلی با روسیه در مقابل آرژانتین فرق داشت.

تیم ملی ایران دو بازی تدارکاتی دیگر با تیم هایی از منطقه کونکاکاف و آمریکای جنوبی انجام داد تا پس از صعود به جام جهانی تجربه بازی با تیم های مناطق مختلف جهان را داشته باشد هر چند که بجز روسیه که شمایل تیمش به کلی با روسیه در مقابل آرژانتین فرق داشت بقیه تیمها از تیمهای مطرحی نبودند اما نمی توان گفت که این بازی ها بی فایده بوده اند که به واقع در هیچکدام از بازی هاکار تیم ماآسان نبود. نگاهی به دو بازی آخر تیم ملی می افکنیم:۱/ تیم ما از بعد قدرت بدنی فاصله زیادی در دو نیمه ها داشته و شاید معدل س...
Read more sports news
از پارس فوتبال" بیشتر بخوانید
سفارشی سازی
اخبار محلی از استان؟
حذف مطالب خوانده شده؟
بله خیر