منوی اصلی

آقای تاج تا دیر نشده، لطفا دست بجنبانید!

سال ها است که سرمایه گزاری می کنیم بی آن که بدانیم هدف چیست؟ وقتی هدف را نتوانیم تشخیص دهیم بی گمان نقشه راه درستی را هم طراحی نکرده و در نتیجه بهره وری هم نداریم.

می پرسیم که چرا در رویدادهای بین المللی ورزشی شرکت می کنیم؟ درست است که قطعا هدف کسب افتخار و بالابردن پرچم سه رنگ و مقدس این سرزمین است اما به نظر می رسد پاسخ به این سوال از دید برخی این باشد که تیم های ما در رویدادهای ورزشی شرکت می کنند تا تفریحی کنند و دورهم باشیم!تیم ملی.شاید شوخی به نظر برسد اما وقتی این روزها بشنویم که برای پیراهن تیم ملی ایران طراحی خاصی در نظر گرفته نشده است زیرا زمان ن...
Read more sports news
از پارس فوتبال" بیشتر بخوانید
سفارشی سازی
اخبار محلی از استان؟
حذف مطالب خوانده شده؟
بله خیر