منوی اصلی
تیم گنچلربرلیگی

گنچلربرلیگی

تمام بازی ها
d l l l w w
بازی های خانگی
w d w l l w
خارج خانه
l l w d l w
loading...

گنچلربرلیگی

تورنومنت
فصل
رتبه
13
نمره بازیکنان
0
گل/بازی
0
مالکیت توپ
0%
دقت پاس
0%
شوت/بازی
0
دریبل/بازی
0
تکل/بازی
0
کارت
تمام جام‌ها
  • تمام جام‌ها
  • سوپر لیگ
نمایش: همه بازی‌ها
  • همه بازی‌ها
  • بازی‌های خانگی
  • بازی‌های خارج خانه
شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۶
۲۱:۳۰ سوپر لیگ گنچلربرلیگی - قره‌بوک اسپور پیش بازی
دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶
۲۳:۱۵ سوپر لیگ کونیا اسپور - گنچلربرلیگی پیش بازی
یکشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۶
۲۱:۳۰ سوپر لیگ گنچلربرلیگی - فنرباقچه پیش بازی
یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۶
۲۱:۳۰ سوپر لیگ ترابوزان اسپور - گنچلربرلیگی پیش بازی
یکشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۶
۲۱:۳۰ سوپر لیگ گوزتپه - گنچلربرلیگی پیش بازی
یکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶
۲۰:۳۰ سوپر لیگ گنچلربرلیگی - استانبول پیش بازی
یکشنبه ۹ مهر ۱۳۹۶
۲۰:۳۰ سوپر لیگ آلانیا اسپور - گنچلربرلیگی پیش بازی
یکشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۶
۲۰:۳۰ سوپر لیگ گنچلربرلیگی - بشیکتاش پیش بازی
یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶
۲۰:۳۰ سوپر لیگ اکیسار بلدیه - گنچلربرلیگی پیش بازی
یکشنبه ۷ آبان ۱۳۹۶
۲۱:۳۰ سوپر لیگ گنچلربرلیگی - مالاتیا اسپور پیش بازی
یکشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۶
۲۱:۳۰ سوپر لیگ گالاتاسرای - گنچلربرلیگی پیش بازی
یکشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۶
۲۱:۳۰ سوپر لیگ گنچلربرلیگی - کیسری اسپور پیش بازی
یکشنبه ۵ آذر ۱۳۹۶
۲۱:۳۰ سوپر لیگ عثمانلی اسپور - گنچلربرلیگی پیش بازی
یکشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۶
۲۱:۳۰ سوپر لیگ گنچلربرلیگی - سیوا اسپور پیش بازی
یکشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۶
۲۱:۳۰ سوپر لیگ آنتالیااسپور - گنچلربرلیگی پیش بازی
یکشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶
۲۱:۳۰ سوپر لیگ گنچلربرلیگی - کاسیم پاشا پیش بازی
یکشنبه ۳ دی ۱۳۹۶
۲۱:۳۰ سوپر لیگ بورسااسپور - گنچلربرلیگی پیش بازی
یکشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۶
۲۱:۳۰ سوپر لیگ قره‌بوک اسپور - گنچلربرلیگی پیش بازی
یکشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۶
۲۱:۳۰ سوپر لیگ گنچلربرلیگی - کونیا اسپور پیش بازی
یکشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۶
۲۱:۳۰ سوپر لیگ فنرباقچه - گنچلربرلیگی پیش بازی
یکشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۶
۲۱:۳۰ سوپر لیگ گنچلربرلیگی - ترابوزان اسپور پیش بازی
یکشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۶
۲۱:۳۰ سوپر لیگ گنچلربرلیگی - گوزتپه پیش بازی
یکشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۶
۲۱:۳۰ سوپر لیگ استانبول - گنچلربرلیگی پیش بازی
یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۶
۲۱:۳۰ سوپر لیگ گنچلربرلیگی - آلانیا اسپور پیش بازی
یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۶
۲۱:۳۰ سوپر لیگ بشیکتاش - گنچلربرلیگی پیش بازی
یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶
۲۱:۳۰ سوپر لیگ گنچلربرلیگی - اکیسار بلدیه پیش بازی
یکشنبه ۱۲ فروردین ۱۳۹۷
۲۱:۳۰ سوپر لیگ مالاتیا اسپور - گنچلربرلیگی پیش بازی
یکشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۷
۲۱:۳۰ سوپر لیگ گنچلربرلیگی - گالاتاسرای پیش بازی
یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۷
۲۱:۳۰ سوپر لیگ کیسری اسپور - گنچلربرلیگی پیش بازی
یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
۲۱:۳۰ سوپر لیگ گنچلربرلیگی - عثمانلی اسپور پیش بازی
یکشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
۲۱:۳۰ سوپر لیگ سیوا اسپور - گنچلربرلیگی پیش بازی
یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
۲۱:۳۰ سوپر لیگ گنچلربرلیگی - آنتالیااسپور پیش بازی
یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
۲۱:۳۰ سوپر لیگ کاسیم پاشا - گنچلربرلیگی پیش بازی
یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
۲۱:۳۰ سوپر لیگ گنچلربرلیگی - بورسااسپور پیش بازی
سفارشی سازی
اخبار محلی از استان؟
حذف مطالب خوانده شده؟
بله خیر