منوی اصلی
تیم سیوا اسپور

سیوا اسپور

تمام بازی ها
l d d w d d
بازی های خانگی
w l l d w d
خارج خانه
l l l w d d
loading...

سیوا اسپور

تورنومنت
فصل
رتبه
4
نمره بازیکنان
0
گل/بازی
0
مالکیت توپ
0%
دقت پاس
0%
شوت/بازی
0
دریبل/بازی
0
تکل/بازی
0
کارت
تمام جام‌ها
  • تمام جام‌ها
  • سوپر لیگ
نمایش: همه بازی‌ها
  • همه بازی‌ها
  • بازی‌های خانگی
  • بازی‌های خارج خانه
یکشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۶
۲۱:۳۰ سوپر لیگ اکیسار بلدیه - سیوا اسپور پیش بازی
یکشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۶
۲۱:۳۰ سوپر لیگ سیوا اسپور - مالاتیا اسپور پیش بازی
یکشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۶
۲۱:۳۰ سوپر لیگ گالاتاسرای - سیوا اسپور پیش بازی
یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۶
۲۱:۳۰ سوپر لیگ سیوا اسپور - کیسری اسپور پیش بازی
یکشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۶
۲۱:۳۰ سوپر لیگ عثمانلی اسپور - سیوا اسپور پیش بازی
یکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶
۲۰:۳۰ سوپر لیگ سیوا اسپور - گوزتپه پیش بازی
یکشنبه ۹ مهر ۱۳۹۶
۲۰:۳۰ سوپر لیگ سیوا اسپور - آنتالیااسپور پیش بازی
یکشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۶
۲۰:۳۰ سوپر لیگ کاسیم پاشا - سیوا اسپور پیش بازی
یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶
۲۰:۳۰ سوپر لیگ سیوا اسپور - بورسااسپور پیش بازی
یکشنبه ۷ آبان ۱۳۹۶
۲۱:۳۰ سوپر لیگ قره‌بوک اسپور - سیوا اسپور پیش بازی
یکشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۶
۲۱:۳۰ سوپر لیگ سیوا اسپور - کونیا اسپور پیش بازی
یکشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۶
۲۱:۳۰ سوپر لیگ فنرباقچه - سیوا اسپور پیش بازی
یکشنبه ۵ آذر ۱۳۹۶
۲۱:۳۰ سوپر لیگ سیوا اسپور - ترابوزان اسپور پیش بازی
یکشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۶
۲۱:۳۰ سوپر لیگ گنچلربرلیگی - سیوا اسپور پیش بازی
یکشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۶
۲۱:۳۰ سوپر لیگ سیوا اسپور - استانبول پیش بازی
یکشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶
۲۱:۳۰ سوپر لیگ آلانیا اسپور - سیوا اسپور پیش بازی
یکشنبه ۳ دی ۱۳۹۶
۲۱:۳۰ سوپر لیگ سیوا اسپور - بشیکتاش پیش بازی
یکشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۶
۲۱:۳۰ سوپر لیگ سیوا اسپور - اکیسار بلدیه پیش بازی
یکشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۶
۲۱:۳۰ سوپر لیگ مالاتیا اسپور - سیوا اسپور پیش بازی
یکشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۶
۲۱:۳۰ سوپر لیگ سیوا اسپور - گالاتاسرای پیش بازی
یکشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۶
۲۱:۳۰ سوپر لیگ کیسری اسپور - سیوا اسپور پیش بازی
یکشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۶
۲۱:۳۰ سوپر لیگ سیوا اسپور - عثمانلی اسپور پیش بازی
یکشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۶
۲۱:۳۰ سوپر لیگ گوزتپه - سیوا اسپور پیش بازی
یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۶
۲۱:۳۰ سوپر لیگ آنتالیااسپور - سیوا اسپور پیش بازی
یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۶
۲۱:۳۰ سوپر لیگ سیوا اسپور - کاسیم پاشا پیش بازی
یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶
۲۱:۳۰ سوپر لیگ بورسااسپور - سیوا اسپور پیش بازی
یکشنبه ۱۲ فروردین ۱۳۹۷
۲۱:۳۰ سوپر لیگ سیوا اسپور - قره‌بوک اسپور پیش بازی
یکشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۷
۲۱:۳۰ سوپر لیگ کونیا اسپور - سیوا اسپور پیش بازی
یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۷
۲۱:۳۰ سوپر لیگ سیوا اسپور - فنرباقچه پیش بازی
یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
۲۱:۳۰ سوپر لیگ ترابوزان اسپور - سیوا اسپور پیش بازی
یکشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
۲۱:۳۰ سوپر لیگ سیوا اسپور - گنچلربرلیگی پیش بازی
یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
۲۱:۳۰ سوپر لیگ استانبول - سیوا اسپور پیش بازی
یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
۲۱:۳۰ سوپر لیگ سیوا اسپور - آلانیا اسپور پیش بازی
یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
۲۱:۳۰ سوپر لیگ بشیکتاش - سیوا اسپور پیش بازی
سفارشی سازی
اخبار محلی از استان؟
حذف مطالب خوانده شده؟
بله خیر