منوی اصلی
تیم کائن

کائن

تمام بازی ها
d l l w l d
بازی های خانگی
l l l l l l
خارج خانه
w d l d w d
loading...

کائن

تورنومنت
فصل
رتبه
14
نمره بازیکنان
0
گل/بازی
0
مالکیت توپ
0%
دقت پاس
0%
شوت/بازی
0
دریبل/بازی
0
تکل/بازی
0
کارت
تمام جام‌ها
  • تمام جام‌ها
  • لیگ 1
نمایش: همه بازی‌ها
  • همه بازی‌ها
  • بازی‌های خانگی
  • بازی‌های خارج خانه
شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۶
۲۲:۳۰ لیگ 1 مونپلیه - کائن پیش بازی
شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۶
۲۲:۳۰ لیگ 1 کائن - سنت اتین پیش بازی
شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶
۲۲:۳۰ لیگ 1 لیل - کائن پیش بازی
شنبه ۴ شهریور ۱۳۹۶
۲۲:۳۰ لیگ 1 کائن - متز پیش بازی
شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۶
۲۲:۳۰ لیگ 1 کائن - دیجون پیش بازی
شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۶
۲۲:۳۰ لیگ 1 نانت - کائن پیش بازی
شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶
۲۱:۳۰ لیگ 1 کائن - آمیان پیش بازی
شنبه ۸ مهر ۱۳۹۶
۲۱:۳۰ لیگ 1 رن - کائن پیش بازی
شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۶
۲۱:۳۰ لیگ 1 کائن - انگرز پیش بازی
شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶
۲۱:۳۰ لیگ 1 موناکو - کائن پیش بازی
شنبه ۶ آبان ۱۳۹۶
۲۱:۳۰ لیگ 1 کائن - تروا پیش بازی
شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۶
۲۲:۳۰ لیگ 1 مارسی - کائن پیش بازی
شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶
۲۲:۳۰ لیگ 1 کائن - نیس پیش بازی
شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶
۲۲:۳۰ لیگ 1 کائن - بوردو پیش بازی
چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۶
۲۲:۳۰ لیگ 1 استراسبورگ - کائن پیش بازی
شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۶
۲۲:۳۰ لیگ 1 کائن - لیون پیش بازی
شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۶
۲۲:۳۰ لیگ 1 تولوز - کائن پیش بازی
شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶
۲۲:۳۰ لیگ 1 کائن - گینگام پیش بازی
چهارشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۶
۲۲:۳۰ لیگ 1 پاریسن ژرمن - کائن پیش بازی
شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶
۲۲:۳۰ لیگ 1 کائن - لیل پیش بازی
چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶
۲۲:۳۰ لیگ 1 بوردو - کائن پیش بازی
شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶
۲۲:۳۰ لیگ 1 کائن - مارسی پیش بازی
شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۶
۲۲:۳۰ لیگ 1 سنت اتین - کائن پیش بازی
شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۶
۲۲:۳۰ لیگ 1 کائن - نانت پیش بازی
شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۶
۲۲:۳۰ لیگ 1 گینگام - کائن پیش بازی
شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۶
۲۲:۳۰ لیگ 1 کائن - رن پیش بازی
شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶
۲۲:۳۰ لیگ 1 دیجون - کائن پیش بازی
شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۶
۲۲:۳۰ لیگ 1 کائن - استراسبورگ پیش بازی
شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۶
۲۲:۳۰ لیگ 1 لیون - کائن پیش بازی
شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶
۲۲:۳۰ لیگ 1 انگرز - کائن پیش بازی
یکشنبه ۱۲ فروردین ۱۳۹۷
۲۲:۳۰ لیگ 1 کائن - مونپلیه پیش بازی
شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۷
۲۲:۳۰ لیگ 1 آمیان - کائن پیش بازی
شنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۷
۲۲:۳۰ لیگ 1 کائن - تولوز پیش بازی
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
۲۲:۳۰ لیگ 1 متز - کائن پیش بازی
شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
۲۲:۳۰ لیگ 1 تروا - کائن پیش بازی
یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
۲۲:۳۰ لیگ 1 کائن - موناکو پیش بازی
شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
۲۲:۳۰ لیگ 1 نیس - کائن پیش بازی
شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
۲۲:۳۰ لیگ 1 کائن - پاریسن ژرمن پیش بازی
loading...
لیگ 1 - 2017/2018
  • لیگ 1
  • 2017/2018
  • 2016/2017
  • 2015/2016
رتبه تیم بازی تفاضل گل امتیاز
1 موناکو 0 0 0
2 تولوز 0 0 0
3 پاریسن ژرمن 0 0 0
4 آمیان 0 0 0
5 لیون 0 0 0
6 استراسبورگ 0 0 0
7 متز 0 0 0
8 گینگام 0 0 0
9 سنت اتین 0 0 0
10 نیس 0 0 0
11 تروا 0 0 0
12 رن 0 0 0
13 مونپلیه 0 0 0
14 کائن 0 0 0
15 لیل 0 0 0
16 نانت 0 0 0
17 انگرز 0 0 0
18 بوردو 0 0 0
19 مارسی 0 0 0
20 دیجون 0 0 0
سفارشی سازی
اخبار محلی از استان؟
حذف مطالب خوانده شده؟
بله خیر