منوی اصلی
تیم مارسی

مارسی

تمام بازی ها
w d w w d w
بازی های خانگی
l w d w w w
خارج خانه
w d d d w d
loading...

مارسی

تورنومنت
فصل
رتبه
19
نمره بازیکنان
0
گل/بازی
0
مالکیت توپ
0%
دقت پاس
0%
شوت/بازی
0
دریبل/بازی
0
تکل/بازی
0
کارت
تمام جام‌ها
 • تمام جام‌ها
 • لیگ 1
نمایش: همه بازی‌ها
 • همه بازی‌ها
 • بازی‌های خانگی
 • بازی‌های خارج خانه
یکشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۶
۲۳:۳۰ لیگ 1 مارسی - دیجون پیش بازی
شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۶
۱۹:۳۰ لیگ 1 نانت - مارسی پیش بازی
شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶
۲۲:۳۰ لیگ 1 مارسی - انگرز پیش بازی
یکشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۶
۲۳:۳۰ لیگ 1 موناکو - مارسی پیش بازی
شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۶
۲۲:۳۰ لیگ 1 مارسی - رن پیش بازی
شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۶
۲۲:۳۰ لیگ 1 آمیان - مارسی پیش بازی
شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶
۲۱:۳۰ لیگ 1 مارسی - تولوز پیش بازی
شنبه ۸ مهر ۱۳۹۶
۲۱:۳۰ لیگ 1 نیس - مارسی پیش بازی
شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۶
۲۱:۳۰ لیگ 1 استراسبورگ - مارسی پیش بازی
یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶
۲۲:۳۰ لیگ 1 مارسی - پاریسن ژرمن پیش بازی
شنبه ۶ آبان ۱۳۹۶
۲۱:۳۰ لیگ 1 لیل - مارسی پیش بازی
شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۶
۲۲:۳۰ لیگ 1 مارسی - کائن پیش بازی
شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶
۲۲:۳۰ لیگ 1 بوردو - مارسی پیش بازی
شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶
۲۲:۳۰ لیگ 1 مارسی - گینگام پیش بازی
چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۶
۲۲:۳۰ لیگ 1 متز - مارسی پیش بازی
شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۶
۲۲:۳۰ لیگ 1 مونپلیه - مارسی پیش بازی
شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۶
۲۲:۳۰ لیگ 1 مارسی - سنت اتین پیش بازی
یکشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶
۲۳:۳۰ لیگ 1 لیون - مارسی پیش بازی
چهارشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۶
۲۲:۳۰ لیگ 1 مارسی - تروا پیش بازی
شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶
۲۲:۳۰ لیگ 1 رن - مارسی پیش بازی
چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶
۲۲:۳۰ لیگ 1 مارسی - استراسبورگ پیش بازی
شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶
۲۲:۳۰ لیگ 1 کائن - مارسی پیش بازی
یکشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۶
۲۳:۳۰ لیگ 1 مارسی - موناکو پیش بازی
شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۶
۲۲:۳۰ لیگ 1 مارسی - متز پیش بازی
شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۶
۲۲:۳۰ لیگ 1 سنت اتین - مارسی پیش بازی
شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۶
۲۲:۳۰ لیگ 1 مارسی - بوردو پیش بازی
یکشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۶
۲۳:۳۰ لیگ 1 پاریسن ژرمن - مارسی پیش بازی
شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۶
۲۲:۳۰ لیگ 1 مارسی - نانت پیش بازی
شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۶
۲۲:۳۰ لیگ 1 تولوز - مارسی پیش بازی
یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶
۲۳:۳۰ لیگ 1 مارسی - لیون پیش بازی
یکشنبه ۱۲ فروردین ۱۳۹۷
۲۲:۳۰ لیگ 1 دیجون - مارسی پیش بازی
شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۷
۲۲:۳۰ لیگ 1 مارسی - مونپلیه پیش بازی
شنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۷
۲۲:۳۰ لیگ 1 تروا - مارسی پیش بازی
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
۲۲:۳۰ لیگ 1 مارسی - لیل پیش بازی
شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
۲۲:۳۰ لیگ 1 انگرز - مارسی پیش بازی
یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
۲۲:۳۰ لیگ 1 مارسی - نیس پیش بازی
شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
۲۲:۳۰ لیگ 1 گینگام - مارسی پیش بازی
شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
۲۲:۳۰ لیگ 1 مارسی - آمیان پیش بازی
loading...
لیگ 1 - 2017/2018
 • لیگ 1
 • 2017/2018
 • 2016/2017
 • 2015/2016
 • لیگ اروپا
 • 2015/2016
رتبه تیم بازی تفاضل گل امتیاز
1 موناکو 0 0 0
2 تولوز 0 0 0
3 پاریسن ژرمن 0 0 0
4 آمیان 0 0 0
5 لیون 0 0 0
6 استراسبورگ 0 0 0
7 متز 0 0 0
8 گینگام 0 0 0
9 سنت اتین 0 0 0
10 نیس 0 0 0
11 تروا 0 0 0
12 رن 0 0 0
13 مونپلیه 0 0 0
14 کائن 0 0 0
15 لیل 0 0 0
16 نانت 0 0 0
17 انگرز 0 0 0
18 بوردو 0 0 0
19 مارسی 0 0 0
20 دیجون 0 0 0
سفارشی سازی
اخبار محلی از استان؟
حذف مطالب خوانده شده؟
بله خیر