بخش‌های اصلی
زیرگروه‌های اتلتیکو مینیرو
تیم اتلتیکو مینیرو

اتلتیکو مینیرو

تمام بازی ها
w d l d d l
بازی های خانگی
w w w d d l
خارج خانه
d w d l l d
loading...

اتلتیکو مینیرو

تورنومنت
فصل
رتبه
4
نمره بازیکنان
0
گل/بازی
0
مالکیت توپ
0%
دقت پاس
0%
شوت/بازی
0
دریبل/بازی
0
تکل/بازی
0
کارت
تمام جام‌ها
  • تمام جام‌ها
  • سری آ
نمایش: همه بازی‌ها
  • همه بازی‌ها
  • بازی‌های خانگی
  • بازی‌های خارج خانه
شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶
۲۳:۳۰ سری آ فلامینگو - اتلتیکو مینیرو پیش بازی
یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
۲۳:۳۰ سری آ اتلتیکو مینیرو - فلومیننزه پیش بازی
یکشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۶
۱۸:۳۰ سری آ اتلتیکو مینیرو - پونته پرتا پیش بازی
یکشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۶
۲۳:۳۰ سری آ پالمیراس - اتلتیکو مینیرو پیش بازی
پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۶
۲۳:۳۰ سری آ اتلتیکو مینیرو - آوایی پیش بازی
یکشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۶
۲۳:۳۰ سری آ ویتوریا - اتلتیکو مینیرو پیش بازی
پنجشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۶
۲۳:۳۰ سری آ اتلتیکو مینیرو - اتلتیکو پاراننزه پیش بازی
یکشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۶
۲۳:۳۰ سری آ سائوپائولو - اتلتیکو مینیرو پیش بازی
پنجشنبه ۱ تیر ۱۳۹۶
۲۳:۳۰ سری آ اتلتیکو مینیرو - اسپورت پیش بازی
یکشنبه ۴ تیر ۱۳۹۶
۲۳:۳۰ سری آ چاپکوئنس - اتلتیکو مینیرو پیش بازی
یکشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۶
۲۳:۳۰ سری آ اتلتیکو مینیرو - کروزیرو پیش بازی
یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۶
۲۳:۳۰ سری آ بوتافوگو - اتلتیکو مینیرو پیش بازی
پنجشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۶
۲۳:۳۰ سری آ اتلتیکو مینیرو - سانتوس پیش بازی
یکشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۶
۲۳:۳۰ سری آ اتلتیکو گویاننزه - اتلتیکو مینیرو پیش بازی
پنجشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۶
۲۳:۳۰ سری آ اتلتیکو مینیرو - باهیا پیش بازی
یکشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۶
۲۳:۳۰ سری آ اتلتیکو مینیرو - واسکو دا گاما پیش بازی
یکشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۶
۲۳:۳۰ سری آ کوریتیبا - اتلتیکو مینیرو پیش بازی
پنجشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۶
۲۳:۳۰ سری آ اتلتیکو مینیرو - کورنتیانس پیش بازی
یکشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۶
۲۳:۳۰ سری آ گرمیو - اتلتیکو مینیرو پیش بازی
یکشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۶
۲۳:۳۰ سری آ اتلتیکو مینیرو - فلامینگو پیش بازی
یکشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۶
۲۳:۳۰ سری آ فلومیننزه - اتلتیکو مینیرو پیش بازی
یکشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۶
۲۳:۳۰ سری آ پونته پرتا - اتلتیکو مینیرو پیش بازی
یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۶
۲۳:۳۰ سری آ اتلتیکو مینیرو - پالمیراس پیش بازی
یکشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۶
۲۳:۳۰ سری آ آوایی - اتلتیکو مینیرو پیش بازی
یکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶
۲۲:۳۰ سری آ اتلتیکو مینیرو - ویتوریا پیش بازی
پنجشنبه ۶ مهر ۱۳۹۶
۲۲:۳۰ سری آ اتلتیکو پاراننزه - اتلتیکو مینیرو پیش بازی
یکشنبه ۹ مهر ۱۳۹۶
۲۲:۳۰ سری آ اتلتیکو مینیرو - سائوپائولو پیش بازی
یکشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۶
۲۲:۳۰ سری آ اسپورت - اتلتیکو مینیرو پیش بازی
پنجشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶
۲۲:۳۰ سری آ اتلتیکو مینیرو - چاپکوئنس پیش بازی
یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶
۲۲:۳۰ سری آ کروزیرو - اتلتیکو مینیرو پیش بازی
یکشنبه ۷ آبان ۱۳۹۶
۲۳:۳۰ سری آ اتلتیکو مینیرو - بوتافوگو پیش بازی
یکشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۶
۲۳:۳۰ سری آ سانتوس - اتلتیکو مینیرو پیش بازی
پنجشنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۶
۲۳:۳۰ سری آ اتلتیکو مینیرو - اتلتیکو گویاننزه پیش بازی
یکشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۶
۲۳:۳۰ سری آ باهیا - اتلتیکو مینیرو پیش بازی
پنجشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۶
۲۳:۳۰ سری آ واسکو دا گاما - اتلتیکو مینیرو پیش بازی
یکشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۶
۲۳:۳۰ سری آ اتلتیکو مینیرو - کوریتیبا پیش بازی
یکشنبه ۵ آذر ۱۳۹۶
۲۳:۳۰ سری آ کورنتیانس - اتلتیکو مینیرو پیش بازی
یکشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۶
۲۳:۳۰ سری آ اتلتیکو مینیرو - گرمیو پیش بازی
سفارشی سازی
اخبار محلی از استان؟
حذف مطالب خوانده شده؟
بله خیر