منوی اصلی

نمی توانیم رشد گل سنگ های تخت جمشید را متوقف کنیم

قادر به متوقف کردن رشد گل سنگ های تخت جمشید نیستیم و برای پاک سازی کامل گل سنگ ها نیاز به مطالعات بیشتر داریم.

مسعود رضایی منفرد مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید گفت: بیش از 8 درصد سطح کل زمین را گل سنگ ها پوشانده اند، در تمام آثار تاریخی روباز نیز مانند ایتالیا و کنیا گل سنگ ها رشد می کنند. گل سنگ های تخت جمشید نیز از 2 هزار سال پیش رشد کرده اند. رضایی منفرد در خصوص رشد گل سنگ ها در تخت جمشید نیز گفت: شرایط تخت جمشید در حال حفاظت است و بیش از 120 گونه گل سنگ شناسایی شده است، اما قادر به متوقف کردن رشد...
Read more travel news
از دنیای سفر" بیشتر بخوانید
سفارشی سازی
اخبار محلی از استان؟
حذف مطالب خوانده شده؟
بله خیر