منوی اصلی

ترویج کتاب خوانی در مترو کمکی به گردشگری و سرانه مطالعه

می توان در مترو و قطارهای بین شهری نیز با تهیه کاتالوگ های مناسب اطلاعات کافی درخصوص ظرفیت های گردشگری اختیار مردم قرار داد.

به گفته نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در قطارهای بین شهری می توان با تهیه بروشورهای گردشگری مسافران را با جاذبه های گردشگری شهر مقصد آشنا کرد با این کار مسافران به بازدید از مراکز دیدنی و تاریخی کشور ترغیب می شوند.همان طور که در بیمارستان ها با ارائه بروشورها اطلاعاتی درباره بیماری ها داده می شود و بسیار اثرگذار است می توان در مترو و قطارهای بین شهری نیز با تهیه کاتالوگ های مناسب ا...
Read more travel news
از دنیای سفر" بیشتر بخوانید
سفارشی سازی
اخبار محلی از استان؟
حذف مطالب خوانده شده؟
بله خیر