منوی اصلی

تبدیل آرامستان تاریخی به فضای سبز خلاف قانون است

معاون میراث فرهنگی اداره میراث فرهنگی استان تهران معتقد است تبدیل گورستان های تاریخی به فضای سبز خلاف قانون است.

سپیده سیروس نیا معاون میراث فرهنگی اداره استان تهران؛ در پاسخ به سخنان عضو شورای شهر تهران در خصوص تبدیل قبرستان های ابن بابویه و امامزاده عبدالله به فضای سبز، اظهار کرد: قبرستان های ابن بابویه و امامزاده عبدالله به ثبت ملی رسیده اند. البته هم اکنون اوقاف و پیمانکار امامزاده عبدالله بدون اخذ نظر میراث در محوطه این بنا، دخل و تصرف کرده است و ما نیز گفته ایم که اقدام حقوقی شود.دخل و تصرف بدون اجا...
Read more travel news
از دنیای سفر" بیشتر بخوانید
سفارشی سازی
اخبار محلی از استان؟
حذف مطالب خوانده شده؟
بله خیر