منوی اصلی

کتاب مدیریت جامع رویدادهای گردشگری منتشر شد

کتاب «مدیریت جامع رویدادهای گردشگری» توسط دو تن از اساتید #گردشگری #ایران ترجمه و منتشر شد.

توجه به رویدادها در صنعت گردشگری دارای سابقه طولانی نیست. با گذشت زمان فعالان این صنعت دریافته اند که با برگزاری یک رویداد می توان علاوه بر اهالی یک محل، توجه دیگر بازدید کنندگان، از سایر مناطق را نیز به آن محل جلب کرد.برگزاری یک رویداد موجب اعتباربخشی، توجه رسانه ها و سرازیر شدن سرمایه ها به یک محل می شود، که در پی آن تامین هر چه بهتر نیازهای مردم محلی، رشد و توسعه یک منطقه را به همراه دارد. این نوع گردشگری را می توان از معدود راهکارهایی برشمرد که سبب بازدید دوباره گردشگر از یک محل و یا جذب...
Read more travel news
از دنیای سفر" بیشتر بخوانید
سفارشی سازی
اخبار محلی از استان؟
حذف مطالب خوانده شده؟
بله خیر