منوی اصلی

سه چالش صنایع دستی از نظر صادرکنندگان

معاون رئیس جمهوری در جلسه با اعضای انجمن صادرکنندگان صنایع دستی بر لزوم به کارگیری هرچه بیشتر هنرهای دستی در فضاهای عمومی تاکید کرد.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، در این جلسه اعضای انجمن صادرکنندگان صنایع دستی، حمل و نقل ضعیف به ویژه در زمینه حمل و نقل هوایی، نبود توجه و حمایت کافی از سوی دستگاه ها و نهادهای مختلف، بی علاقه بودن و مشارکت نداشتن نسل جوان در حوزه صنایع دستی را از جمله مشکلات این حوزه دانستند و پیشنهاد کردند از رایزن های اقتصادی در کشور های مختلف برای ترویج صنایع دستی بهره گرفته شود. همچنین این صادرکنندگان پیشنهاد توجه ویژه به صنایع دستی روستایی و ایجاد کمیته ملی حمایت از صنایع دستی را نیز مطرح کردند.بهره گیری از...
Read more travel news
از دنیای سفر" بیشتر بخوانید
سفارشی سازی
اخبار محلی از استان؟
حذف مطالب خوانده شده؟
بله خیر